*˜”*°•~BIENVENUE•°*”˜.•°*
.•*˜ .•°*”˜.•°*”˜”*°•.˜”* °•. ˜*•.
.•*˜ .•*˜*•. ˜*•.
.•˜•
.(....\............../....)
..\....\........... /..../
...\....\........../..../
....\..../´¯.l.¯`\.../
..../... l....l....(¯ `\
...l......l.....l....\....\
...l......l´¯.l´¯.l \....\.
...\......` ¯..¯ ´....../
....\_................_./


>>>>>>G>>>>>>U>>>>>>>>N>>>>>>>>>
¨+-----------,--------,-----,--------^-------|
¨|.|||||||||...--------...........|....................|
¨`\-----------------------------------------|
¨¨`\_,----------------------------------'
¨¨¨¨¨ /.XXXXXX / \........./
¨¨¨¨¨/.XXXXXX /
¨¨¨¨/.XXXXXX./
¨¨¨/.XXXXXX./
¨¨/.XXXXXX./
¨(_________)


Alors RejOiins MOn GrOupe =)
_______§§§§§§§§§§______________________________________________________§§§§§§§§§§ ________§§§§§§§§§§§§________________________________________________§§§§§§§§§§§§ ________§§§§§§§§§§§§§§§§__________________________________________§§§§§§§§§§§§§§ _________§§§§§§§§§§§§§§§§§§_____________________________________§§§§§§§§§§§§§§§§ _________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§_________________________________§§§§§§§§§§§§§§§§§ __________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§_____________________________§§§§§§§§§§§§§§§§§ ___________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§__________________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§ _____________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§______________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ ______________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§___________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ ________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§_________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ _________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§_______________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ ___________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§_____________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ ________________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ ___________________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§_______§§§§§§§§§§§§§§§§§§ ______________________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§_____§§§§§§§§§§§§§§§§§ ___________________________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§___§§§§§§§§§§§§§§§§ ________________________________________§§§§§§§§§§§§§§§__§§§§§§§§§§§§§§ ______________________________________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ ________________________________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ _________________________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ ______________________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ ___________________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ _________________________§§§§§§§§_____§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ _______________________§§§§§§§§§_______§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ _____________________§§§§§§§§§§§_______§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ ____________________§§§§§§§§§§§§§_____§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ ___________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ ___________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ ___________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ ___________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ ____________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ ______________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ _________________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ ___________________________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ _____________________________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ _____________________________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ ____________________________________§§§§§§§§§§_____§§§§§§§§§§ _____________________________________§§§§§_________§§§§§_________§§§§§ ______________________________§§§§_________§§§§____________§§§§§§§§§ ______________________________§§§§§§§§§§§§§§§§§_____§§§§§§§§§§ ______________________________§§§§§§§§§§§§§§§§§___§§§§§ ______________________________§§§§§______§§§§§§ ____________________________________________§§§
____________ZZ______Z______________________Z__________ZZ
___________Z__________Z___________________Z_____________Z
__________Z____________Z_________________Z_______________Z
_________Z______________Z_______________Z________________Z
________Z________________Z_____________Z_________________Z
________Z_________________Z____________Z_________________Z
________Z_________________Z____________Z_________________Z
________Z__________________Z___________Z_______ZZZZ______Z
________Z________ZZZZZ_____Z___________Z______Z____Z_____Z
________Z_______Z_____Z_____Z__________Z_____Z_____Z_____Z
________Z_______Z_____ZZ_____Z_________Z____Z______Z_____Z
________Z_______Z______Z_____Z_________Z____Z______Z_____Z
_________Z______Z_______Z_____Z________Z____Z______Z_____Z
__________Z_____Z________Z____Z________Z____Z______Z_____Z
___________Z____Z________Z____Z________Z____Z______Z____Z
____________Z____Z________Z____Z_______Z___Z_______Z____Z
_____________Z____Z_______Z____Z_______Z___Z_______Z____Z
______________Z____Z______Z_____Z______Z___Z______Z____Z
_______________Z___Z_______Z____Z______Z___Z______Z____Z
________________Z___Z_______ZZZZZZZZZ__Z___Z_____Z____Z
_________________Z___Z_____ZZ________ZZZ___Z_____Z____Z
_________________ZZ__Z_____ZZ_________ZZZZZZ_____Z____Z
__________________ZZ__Z_____ZZ_____________ZZ___Z____Z
___________________Z___Z____ZZ_____________ZZ___Z____Z
____________________Z___Z_ZZ_______________ZZ__Z____Z
_____________________Z___ZZ________________ZZ__Z____Z
______________________Z__ZZ_______________ZZ__Z____Z
_______________________Z___ZZZ_____________ZZ_Z____Z
___________________ZZZZ_____ZZ_____________ZZZ____Z
_________________ZZ_________ZZ__________ZZZZ_____Z
________________Z__ZZZZ_____ZZ__ZZZ____ZZ________ZZ
_______________Z__Z____Z______ZZ___ZZZZ____________ZZ
______________Z__Z_ZZZZ_Z___________________ZZZZ_____Z
_____________Z___Z_ZZZZ_Z__________________Z____Z_____Z
____________Z____Z_ZZZZ_Z_________________Z_ZZZZ_Z_____Z
____________Z____Z_ZZZ__Z_________________Z_ZZZZ_Z______Z
___________Z______Z____Z__________________Z_ZZZZ_Z______Z
___________Z_______ZZZZ______ZZZZZZZ______Z_ZZZ__Z______Z
__________ZZZZZZ______________ZZZZZ________Z____Z_______Z
_________Z______Z______________ZZZ__________ZZZZ________Z
_________Z______Z_______________Z__________________ZZZZZZ
_________Z_____Z________________Z_________________Z_____Z
__________ZZZZZ__ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ____Z_______Z
___________Z___ZZZZZZZZZZZZZ___Z___ZZZZZZZZZZZZZ_Z_______Z
___________Z__ZZZZZZZZZZZZZZ___Z___ZZZZZZZZZZZZZ_ZZ_____Z
____________Z__ZZZZZZZZZZZZZ__ZZZ__ZZZZZZZZZZZZZ__ZZZZZZ
_____________Z__ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ______Z
___________ZZZZ__ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ_______ZZZZZZZ
________ZZZ___ZZ___ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ________Z______ZZ
______ZZ________Z___ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ_______ZZ________ZZ
____ZZ___________ZZ___ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ_______ZZ__________ZZ
___ZZ______________ZZZ___ZZZZZZZZZZZZZZZZ______ZZZ__________ZZZ
_ZZ_________ZZZZZZ____ZZZZ_______________ZZZZZZ________ZZZZZ
ZZ_________ZZ____Z_______ZZZZZZZZZZZZZZZZ_________ZZZZZ
ZZ________ZZ____Z_____ZZZZZZZZZ______________ZZZZZ
_ZZ____Z_ZZ____Z____ZZ_________ZZ________ZZZZ
_ZZ___ZZZZ____Z____Z____________ZZ___ZZZZ
___ZZZ_______Z___ZZ______________Z__Z
____________Z___Z________________Z_Z
___________Z___Z_________________Z_z
__________Z___Z__________________Z_Z
_________Z___Z___________________Z_Z
________Z___ZZ___________________Z_Z


_______________________________ZZZZ
______________________________ZZZZZZ
_______________ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ____ZZ
_________ZZZZZZ______________ZZZZZZZ_ZZZZZZ
________ZZZZZZZ_________________ZZZZ_ZZZZZZZ
_______ZZZZZZ____ZZZZ_______ZZZZ__ZZZZZZZZZZ
_______ZZZZZZ__ZZZZZZZ______ZZZZ___ZZZZZZZZZ
_______ZZZZZZ_ZZZZZZZZ_____ZZZZZZ__ZZZZZZZZZ
________ZZZZ_ZZZZZZZZZ_____ZZZZZZZ__ZZZZZZZZ
___________Z_ZZZZZZ_Z______Z_ZZZZZZ_ZZZZZZZZ
___________Z_ZZZZZZZZZ_____ZZZZZZZZ__ZZZZZZZ
__________Z__ZZZZZZZZZ__ZZ_ZZZZZZZ___ZZZZZZZ
__________Z__ZZZZZZZZ___ZZ___ZZZZZ___ZZZZZZZ
__________Z___ZZZZ______________________ZZZZ
__________Z_____________________________ZZZZ
__________Z____________________________ZZZZZ
__________ZZ________ZZZ_______________ZZZZZ
__________ZZ________ZAZZZ____________ZZZZZ
__________Z_________ZZ_____________ZZZZZZ
___ZZ______Z______________________ZZZZZZZZZ
_ZZZZZZZZ___ZZZZZZ____________ZZZZZZZZ_____ZZ
_ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ______ZZZZZZZZZ________ZZ_____ZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ_____________Z___ZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ________________ZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ______________________ZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ________________________ZZZZZZ
_ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ______________________________ZZZZZZ
_ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ______________________________ZZZZZZZ
__ZZZZZZZZZZZZZ___Z______________________________ZZZZZZZ
______ZZZZZ______Z___________________X____________ZZZZZZ
_________________Z________________________________ZZZZZZ
________________Z________________________________ZZZZZZZ
________________Z________________________________ZZZZZZZ
_______________Z________________________________ZZZZZZZZ
_______________Z_______________________________ZZZZZZZ
________________Z___ZZZZZZZZZZZ____________ZZZZZZ
________________ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ_______ZZZ
_________________ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
_________________ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
_________________ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
__________________ZZZZZZZZZZZZZZZ_________________________________ZZZ
________________________Z_______Z____ZZZ
______________________Z_Z_____ZZ___ZZ
_____________________Z_ZZZ__ZZZ__ZZZ_ZZZ_____ZZZ
___________________ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ_____ZZ__Z
___________________ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
__________________ZZZZZZZZZZZZZ____ZZZZZZZZZZZZ
__________________ZZZZZZZZZZZ_________ZZZZZZZ__Z
________________ZZZZZ_ZZZZZZZ___________ZZZZZZ
_______________ZZZZZZZZZZZZ______________ZZZZZZZ
____________ZZZZZZZZZZZZZZZZZ_____________ZZZZZZZ
____________ZZZZZZ__ZZZZZZZ________________ZZZZZZZ
____________________ZZZZ___________________ZZZZZZZ
_________________ZZZZZ_____________________ZZZZ_ZZ
__________________ZZ_______________________ZZZZ__Z
___________________________________________ZZZZZ
________________________ZZZZZZZZ__________ZZZZZZ
_____________________ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
_ZZZZ_____________ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ_ZZ
____ZZZZZZ______ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ__Z
__ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ____ZZZZZ__ZZ__Z
_Z_____ZZ___ZZZZZZZZZZZZ________ZZZZ___Z
_Z__ZZ__ZZ___ZZZZZZZZZZZ______ZZZ__Z
__Z__Z_______ZZZZZZZZZ_______ZZZ_______________ZZZZZZZZ
______ZZ____ZZZZZZZZZ___Z___ZZZ____________ZZZZZZZZZZZZZZZ
____________ZZZZZZZZZ__ZZZZZZZZZZ________ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
___________ZZZZZZZZZ__Z_ZZZZ___Z______ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
____________ZZZZZZZZZZ___ZZZZZ________ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
____________ZZZZZZZZZ___ZZ__Z________ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
____________ZZZZZZZZZZ__Z___ZZ______ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
____________ZZZZZZZZZZZ____________ZZZZZZZZZZZ_________ZZZZZZ
____________ZZZZZZZZZZZZ__________ZZZZZZZZZ____________ZZZZZZ
____________ZZZZZZZZZZZZZZZ______ZZZZZZZZZ_____________ZZZZZZ
____________ZZZZZZZZZZZZZZZZZ__ZZZZZZZZZ___Z___________ZZZZZ
_____________Z__ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ____________ZZZZZ
________________ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ___________________ZZZZ
_________________Z__ZZZZZZZZZZZZZZZZZ__Z______________ZZZZ
__________________Z__ZZZZZZZZZZZZ__ZZZZ_______________ZZZZ
______________________ZZZ____ZZZ______________________ZZZ
________________________ZZZ____ZZ____________________ZZZZ
_____________________________________________________ZZZ
____________________________________________________ZZZ
____________________________________________________ZZZ
_____________________________________________________ZZZZ
________________________________________________________ZZZZ____Z
____________________________________________________________ZZZZZZ
______________________________________________________________ZZZZZ
______________________________________________________________ZZZ


____________________________________________________Z
____________________________________________________ZZ
___________________________________________________ZZZZ
______________________________________________ZZZZZZZZZZ
_____________________________________________ZZZZZZZZZZZZ
____________________________________________ZZZZZZZZZZZZZZ
_________________________________________ZZZZZZZZZZZZZZ__ZZZ
________________________________________ZZZZZZZZ___ZZZZZZZZZZ
________________________________________ZZZZZZZ____ZZZZZZZZZZZZ
________________________________________ZZZZZZ______ZZZZZZZZZZZZZ
_______________________________________ZZZZZZ___________ZZ___ZZZZZ
________________________________________ZZZZZ____________ZZ___ZZ
________________________________________ZZZZZZ____________ZZ
________________________________________ZZZZZZZ___________Z
_________________________________________ZZZZZZZZ
__________________ZZZZZZZ________________ZZZZZZZZZZ
_________________ZZZZZZZZZZZZ_____________ZZZZZZZZZZZ
________________ZZZZZZZZZZZZZZZ_____________ZZZZZZZZZZZ
_ZZZZ___________ZZZZZZZZZZZZZZZZZ____________ZZZZZZZZZZZ
_Z__ZZ_________ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ____________ZZZZZZZZZZ
ZZZ_ZZ_________ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ____________ZZZZZZZZZZ
_Z__ZZ_________ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ____________ZZZZZZZZZ
___ZZZ_________ZZZZZZZZ_____ZZZZZZZZZZZ____________ZZZZZZZZZ
___ZZZ________ZZZZZZZ_________ZZZZZZZZZZ___________ZZZZZZZZZ
___ZZZ________ZZZZZZZ__________ZZZZZZZZZZ__________ZZZZZZZZZ
___ZZZZ______ZZZZZZZ____________ZZZZZZZZZZ________ZZZZZZZZZZ
____ZZZZZ___ZZZZZZZZ_____________ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
_____ZZZZZZZZZZZZZZZ_____________ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
_____ZZZZZZZZZZZZZZ_______________ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
_______ZZZZZZZZZZZ________________ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
_________ZZZZZZZ___________________ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
_____________________________________ ZZZZZZZZZZZZZZZZZ


_______________ZZZ________________


__Z___ZZ___________________________________ZZZZ
__ZZ__ZZZ________________________________ZZ__ZZ
__Z_ZZ___ZZZ__________________________ZZZ__ZZ
_Z_________Z________________________ZZ____Z
_Z__Z_______ZzZZZZZZZZZZZZZZZZZ__ZZZZ___ZZ
Z______________________________ZZ_____ZZ
Z___________________________________ZZ
Z__)_____________________________ZZZ
_ZZZZZZZZZ________________________Z
_________Z_______________Z______Z_Z
_________ZZ________Z____Z_______Z__Z
_________ZZ________Z____Z______ZZ___Z
_________ZZZ__Z____Z____Z______Z_____Zz
_________Z__ZZ_Z___Z_ZZZZ_____ZZZ______Z
_________Z__Z__Z___Z_____Z____Z__ZZZ___Z
________Z___Z__Z__Z______Z_____Z____Z___ZZ
_______Z___Z___Z___Z_____ZZ___Z_____Z___ZZ
______Z____Z___Z___Z___ZZ____Z______ZZ__ZZ
______ZZZ_Z_____ZZZ___ZZZZZZZ_______ZZZZ


__ZZZZZZZ
__Z__Z__ZZZZ__ZZZZZZZZZZZZZZ_____ZZZZZZZZ
__Z___ZZ__ZZZ_______________ZZZZZ____ZZZZ
__Z_____ZZ____________________ZZ___ZZ___Z
__Z___ZZ_________________________ZZ_____Z
__Z__Z_____________________________Z___Z
__ZZZ______ZZ_________________ZZ_____Z_Z
__Z______ZZZZZZZ____________ZZZZZZZ___ZZ
__Z____ZZZ_ZZZ_ZZZ________ZZ_ZZZ_ZZZ___Z
_Z_____Z_Z_ZZ___Z_Z_____Z_Z__ZZZ_Z_ZZ___Z
Z_____Z__Z_ZZZZ_Z__Z____Z_Z__ZZZ_ZZ_Z____Z
Z_____Z__Z_ZZZZ_Z__Z___Z__ZZ_ZZZ_ZZ__Z____Z
Z_____Z__Z___Z_ZZ__Z___Z___Z_____Z___Z____Z
Z_____Z___Z___ZZ__ZZ____Z___Z___Z___ZZ_____Z
Z_______ZZZZZZZZZ_________ZZZZZZZZZZ_______Z
Z__________________ZZZZZZ_________________ZZ
Z__________________Z____Z_________________ZZ
Z____________X_______ZZ_______X____________Z
Z_________X___________Z__________________Z_Z
ZZ__________X___Z____ZZ____X_____X________Z
ZZ_______________ZZZZ__ZZZ________________Z
_Z__________________________________ZZZZZZ
__ZZZZZZZZZZZZ____________ZZZZZZZZZ
_____ZZZ_______ZZ_______ZZ______ZZZZ
___ZZ___________Z______Z____________ZZ
__ZZ_____________Z_____Z_____________ZZ
__Z______________ZZ___ZZ_____________ZZ
_ZZ______________ZZ___Z_______________Z
_ZZ______________ZZ___Z______________ZZ
__Z_________Z____ZZ___Z_____Z_____Z__ZZ
__ZZ________Z____Z____ZZ____Z_____Z__Z
___ZZ_______Z____Z_____Z____Z____ZZ_ZZ
____ZZZZ____ZZZZZ_______ZZZZZ____ZZZZ
______ZZZZZZZ_______________ZZZZZZZ.............................. ...,,--~~”'¯¯¯¯¯¯”'~~--,,
... ... ... ... ... ...,,-~”¯::::::::::::::::::::::::::::::::::¯”'~,,
... ... ... ... ..,,~”::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::”~,,
... ... ... ..,,-“:::::::::::::::/::::::/::::::::::::::::\:::::::::::::::-,::-,::”-,
... ... ...,-“:::::,-“:::/:::::/::::::/:|:::::::::::::::::\::::::::::::::::\::::\::\,”-,
... ... .,-“:::::::/:::::|:::::|:::::::|:|::::::::::::::::::\\:::::::::::::|:|:::::\:::\::\
... ... /::::::::::|::::::|:::::|\::::::\:\::::::::::::::::::||::::::::::::|:/::::::|::::|::\
... .../::::::::::::\:::::::\::::'\”-,::::\:\,:::::::::::::::|:|::::::::::,//::::::/::::|:::'|
... ../::::::::::::::'\::::::\-,:::”-,”-,::\-,”-,,:::::::::/: |::::::,-“//::::::/:::::/::,,-'
... ./:::::::::::::::::”,-,,::\|”~-,,\,:”~-\”: :”-,::::/: :/:::,-“: :/::,-“/:::,-“:::/
... /::::::::::::::::::/,__”-,\: : ,,-~”,”',-,: : :\:/: :/:,-“,-~,”-,”:/:,,-“:,-//'
... |:::::::::::::::::/:o:::o: :,,-“/. ,-“:\.|: : : : “: -'”:/./,--,”\.'|”/::::::|-“
...|::::::/:::::::::/::/|:::|.\: : \.|'|¯;|..|.|: : : : : : : :|.||;;;|././:|:::|:::|
...|::|:::|::::::::/::'-':::'-,': : '\'\'~'_/,/: : : : : : ,: :'-'-¯-'~': |:::|:::|
...|::|:::|::::::::/::::|:::::'|: : : “' ¯: : : : : : : : : :\: : : : : : /::::'\::|
...|::|:::|:::::::/:::::|:::::'\: : : : : : : : : : : : : : :': : : : : :/::::::|::|
... \:|:::|::::::|::::::|::::::|,: : : : : : : : : :__,: : : : : : :,-“:::::::|::|
... .'\|::|::::::|::::::||::::::\'~,: : : : : : : :'--~': : : : ,,~”\:::::::::|:/
... ...'\:|:::::|::::::/.|::::::|: : “~,: : : : : : : : ,,-~,”::::::'\:::::::|:/
... ... .\\:::::|”~,/-,|:::::::|: : : : ¯”~,-,,,-~”:::,,-'\::::::::\-,,_::|/
... ... ..',\,::|~--'-~\:::::::|: : : : : : |::|,,-~”¯..__\::::::::\... .'|
... ..,~”': : \|: : : : : \::::::|: : : : : : |¯”'~~”~,”,: : \:::::::|... /
..,-“: : : : : :|: : : : : :\::::::|: : : : : : \: : : : : : “~'-,:\::::::|\,
..|: : : : : : : |: : : : : : |::::|,\,: : : : : : : : : : : : : :”-,-\::::|: \
..| : : : : : : : : : : : : : |::::|:'-,\: : : : : : : : : : : : : : :”-'\,|: :|
...\ : : : : : : : : : :'\: : :\:::|: : '\'\: : : : :~,,: : : : : : : : : “~-',_
... \: : : : : : : : : : :\: /:|:/: : : :',-'-,: : : : : “-,: : : : : : : : : : :,/”'-,
... .\: : : : : : : : : : :\|: |/: : : ,-“....”-,: : : : : '\: : : : : : : : : ,/.....”-,
... ...\: : : : : : : : : : \: |: : :/...........\: : : : : |: : : : : : : ,-“.........'\
... ... .\ : : : : : : : : : '\': : /..............\: : : : |: : : : : :,-“.............|
... ... ...\ : : : : : : : : : '\:/.................\: : :,/: : : : : /.............../
... ... .....\ : : : : : : : : : \........................\:,-“: : : : :,/................./
... ... ... ...\ : : : : : : : : : \,_.............._,”======',_..........,-“
... ... ... ... \,: : : : : : : : : \: ¯”'~---~”¯: : : : : : : : : :¯”~~,'
... ... ... ... ..'\,: : : : : : : : : \: : : : : : : : : : : : : : : : : : : '|: : \
... ... ... ... ... .\, : : : : : : : : '\: : : : : : : : : : : : : : : : : : :|: : '\
... ... ... ... ... ...\,: : : : : : : : :\ : : : : : : : : : : : : : : : : : |: : :\
... ... ... ... ... ... ..\ : : : : : : : : \: : : : : : : : : : : : : : : : :|: : : :\
... ... ... ... ... ... ...\\,: : : : : : : :\, : : : : : : : : : : : : : : :/: : : : :\
... ... ... ... ... ... ... .\\ : : : : : : : :'\ : : : : : : : : : : : : : :|: : : : : '|
... ... ... ... ... ... ... ./:\: : : : : : : : :'\, : : : : : : : : : : : : |: : : : : :|
... ... ... ... ... ... ... /: : \: : : : : : : : : '\,: : : : : : : : : : : |: : : : : :|
... ... ... ... ... ... .../: : : '\: : : : : : : : : :'\,: : : : : : : : : :|: : : : : : |
... ... ... ... ... ... ../: : : : :\: : : : : : : : : : :\, : : : : : : : : |: : : : : : |
... ... ... ... ... ... ,/: : : : : : :\: : : : : : : : : : '\,: : : : : : : |: : : : : : |
... ... ... ... ... ..,-“: : : : : : : :“-,: : : : : : : : : : \: : : : : : :| : : : : : |
... ... ... ... ... ,/ : : : : : : : : : :”-, : : : : : : : : : :\: : : : : /: : : : : : /
... ... ... ... ..,/ : : : : : : : : : : : : :”-, : : : : : : : : :'\: : : :| : : : : : ,/
... ... ... ... ,/ : : : : : : : : : : : : : : : “-,: : : : : : : : :'\: : |: : : : : : /
... ... ... .../: : : : : : : : : : : : : : : : : : “-,: : : : : : : : '\: |: : : : : /
... ... ... ../: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :“-,: : : : : : : \,|: : : : :/
... ... ... ,/: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :“-,: : : : : : :\: : : : /'|
... ... .../-,-,”,,-,~-,,_: : : : : : : : : : : : : : : : : “-,: : : : : :'\: : :'|: |
... ... ...|',/,/:||:\,\: : : “'~,,~~---,,,_: : : : : : : : : :'\: : : : : :\,: :|:||
... ... ..|: :”: ||: :”: : : : : : :”-,........ ¯¯”''~~~-----~|\: : : : : : \:|: |'\
... ... ..|: : : ||: : : : : : : : : : :”-,.......................|: : : : : : : \|: |,”
... ... ..| : : : : : : : : : : : : : : : :”-,.....................\: : : : : : : :\,|.|
... ... ..| : : : : : : : : : : : : : : : :”-,\....................,-“\: : : : : : : : '\”
... ... ..| : : : : : : : : : : : : : : : : : :”-\...............,/: : :\: : : : : : : : :\,
... ... ..| : : : : : : : : : : : : : : : : : : : \,.........,/: : : : '\: : : : : : : : : |
... ... ..| : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : \.......,/: : : : ,-~/: : ,: : |: :/: :|
... ... ..'|: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : \~”¯: : : : : |: :|: : /: :/: ,/: :/
... ... ...|: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : |: : : : : : : :”-,,_/_,/-~”:|”¯
... ... ...|: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : |: : : : : : : : : : : : : : : :|
... ... ... |: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : |: : : : : : : : : : : : : : : |
... ... ... | : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :|: : : : : : : : : : : : : : :/
... ... ... .\: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :|: : : : : : : : : : : : : : /
... ... ... ..\ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :| : : : : : : : : : : : : : /
... ... ... ...\: : : : : : : : : : : : : : : : : : : |: : : : : : : : : : : : : /
... ... ... ... '\: : : : : : : : : : : : : : : : : : |: : : : : : : : : : : : :/


_______________________Z_Z__ZZZZZ__ZZZ_ZZZZ_ZZZZ_ZZZZZZZZZZZZZZZZ__ZZZZZZZ_ZZZZ
____________________Z__ZZ_ZZ_ZZZ_ZZZZZ_ZZZ_ZZZZZZZZZZZ_ZZZZZZZZZZZ__ZZZZ__ZZZZ
___________________Z_ZZZ_ZZ_ZZZ_ZZZZZ_ZZZ_ZZZZZZZZZZZ_ZZZZZZZZZZZZZ__ZZZ_ZZZZZZ
_________________ZZZZZZ____ZZZ_ZZZZZZ_ZZZZZZZZZZZ_ZZ_ZZZZZZZZZZZZZZZ__ZZ_ZZZZZZZ
_______________ZZZZZZZZ__ZZZZ_ZZZZZZZ___ZZZZZZZZZ_ZZ_ZZZZZZZZZZZZZZZZ__Z_ZZZZZZZ
___________ZZZZZZZZZZZ__ZZZZZZZZZZZZ___ZZZZZZZZZZ_Z_ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ__ZZZZZZZZ
______ZZZZZZZZ___ZZZZZ_ZZZZZZ_ZZZZZ___ZZZZZZZZZZZ__ZZZZZZZZZZZ_ZZZZZZZZ_ZZZZZZZZ
________________ZZZZZ_ZZZZZZZZZZZZ__ZZZZZZZZZZZZZ_ZZZZZZZZ_ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
_______________ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ_ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ_ZZZZ_ZZZZ_ZZZZZZZZZZZZZZZZ
______________ZZZZZZZZZZZZZ_ZZZZZ_ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ_ZZZ___ZZZZ_ZZZZZZZZZZZZZZZ
______________ZZZZZZZZ__ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ_ZZZ____ZZZ_ZZZZZZZZZZZZZZZ
_____________ZZZZZZZZ____ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ__ZZ_____ZZZZ__ZZZZZZZ_ZZZZZ
_____________ZZZ_ZZZZ____Z_ZZZZZZZZZ_ZZZZZZZZZZZZZZZ__ZZ______ZZZ___ZZZZZZ_ZZZZZ
____________ZZZ__ZZZZ____Z__ZZZZZZZZ_ZZZZZZZZZZZZZZZ__Z__ZZZZZ_ZZ____ZZZZZ_ZZZZZ
____________ZZZ__ZZZZ____Z__ZZZZZZZ__ZZZZ_ZZZZZZZZZ____ZZZ_____ZZZ___ZZZZZ_ZZZZZ
____________ZZ___ZZZZ____Z__ZZZZZZZ___ZZ__ZZ___ZZZZ__ZZ_________ZZ___ZZZZ__ZZZZZ
____________ZZ___ZZZZ___Z___ZZZZZZZ___Z___Z____ZZZ__ZZZ__________Z____ZZZ__ZZZZZ
____________Z____ZZZZ___Z___ZZZZZZ_____________ZZ___ZZ___________Z____ZZ__ZZZZZZ
____________Z____ZZZZ___Z___ZZZZ_______________Z____Z_________________ZZ____ZZZZ
____________Z____ZZZ____Z__ZZZZ___ZZZZZZZZZZZ______________ZZZZZZZZ___ZZ_____ZZZ
____________Z____ZZZ___Z___ZZZZ__ZZZZ__ZZZZZ_Z___________ZZZZZZZZZZZZ_Z_____ZZZZ
____________Z____ZZ____Z__ZZZZZ___ZZ___ZZ__Z_Z___________ZZZZ_______________ZZZZ
________________ZZZ___Z___ZZZZZZ_ZZZ___ZZZZZ_Z___________ZZ_________________ZZZZ
________________ZZZ___Z___ZZZZZZ___Z___ZZZZZ_Z______________________________ZZZZ
___________ZZZZZZZ____Z___ZZZZZZZ___Z__ZZZZZ_Z_____________________________ZZZZZ
______ZZZZZ_____Z_____Z___ZZZZZZZZ__Z__ZZZZZZ______________________________ZZZZZ
_____Z_____ZZZ___Z___Z____ZZZZZZZZ___ZZZZ_________________________________ZZZZZZ
__ZZZZZZZ____Z___Z__Z____ZZZ____ZZZ__________Z___________________________ZZZZZZZ
__ZZZZZZZ____Z___Z__Z__ZZZZ_____ZZZ__________Z__________________________ZZZZZZZZ
_ZZZZZZZZ____Z___ZZZ___ZZZ_____ZZZZ________ZZ__________________________ZZZZZZZZZ
_ZZZZZZZZ____Z___ZZZZZZZZZ_____ZZZZ_________Z__________________________ZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZ____Z___ZZZZZZZZZ___ZZZZZZ__________Z___________ZZ__________ZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZ___ZZ___ZZZZZZZ____ZZZZZZZZ_________________ZZZZZZZ________ZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ____ZZZZZZZZZ____________ZZZZZZZZZZZZZ______ZZZZ_ZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ____ZZZZZZZZZZZZ___________ZZZZZZZZZZZZ_____ZZZZ_ZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ___ZZZZZZZZZZZZZZZ___________ZZZZZZZZZZ____ZZZ___ZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ___ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ_________ZZZZZZZZ___ZZZZ___ZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ________ZZZZZ___ZZZ____ZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ_ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ___________ZZZ____ZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ_ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ________ZZZZ____ZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ_ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ____ZZZ____ZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZ_ZZZZZZ_ZZZ__ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ__ZZZ___ZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZ_ZZZZZZ__ZZZZ_ZZZZZZ_ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ__ZZ__ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZ_ZZZZZZ__ZZZZZ_ZZZZ_ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ__ZZ___ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZ_ZZZZZZZZZZZZZ_ZZZ_ZZZZZZ_ZZZZZZZZZZZZZ____ZZ___ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZ___ZZ_Z_ZZZZZZ_ZZ_ZZZZZZ__ZZZZZZZZZZ_______ZZZ__ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZ____ZZ___ZZZZZZ__Z_ZZZZZZZ_ZZZZZZZZZZ________Z___ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZ_____ZZ____ZZZZZZZ_Z_ZZZZZZZ__ZZZZZZZZZ________Z____ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZ_ZZZZ_ZZ____ZZZZZZZ_Z_ZZZZZZZ__ZZZZZZZZZ_________Z____ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZ_ZZ_ZZ_Z____ZZZZZZZZ_Z_ZZZZZZ___ZZZZZZZZ__________Z_____ZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZ_ZZ_Z__Z_____ZZZZZZZZ_ZZZZZZZ___ZZZZZZZZ_________________ZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZ_ZZ_______ZZZZZZZZZZZZZZZZZ__ZZZZZZZZZZZ________________ZZZZZZZZZZ


$_______________________________________$
_____________$$$_____________________________________$$$
____________$$$$$___________________________________$$$$
___________$$$$$$__________________________________$$$$$$
__________$$$$$$$$______________________________$$$$$$$$$$$$$
_________$$$$$$$$$$___________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$
___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_______________________$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_____________________$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_______________________$$$$$$$$$$
__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$________________________$$$$$$$$$$
___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____________$___________$$$$$$$$$$$
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____________$$$__________$$$$$__$$$$$
______$$$$$$$$$$$$$$$$$____________$$$$__________$__________$
______$$$$$$$$$$$$$$$$$___________$$$$$$
______$$$$$$$$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$$
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$______________$$
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$______________$$$$
_____$$$$$$$____$$$$$$$______$$$$$$$$$$$$$$$$_______________$$$$$$
_____$$_____________$$$_______$$$$$$$$$$$$$$_______________$$$$$$$
_______________________________$$$$$$$$$$$$________________$$$$$$$$
_______________________________$$$$$$$$$$$$________________$$$$$$$$$
_______________________$$______$$$$$$$$$$$$$_____________$$$$$$$$$$$$
______________________$$$$_____$$$$$$_$$$$$$_______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_____________________$$$$$_____$$________$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
___________________$$$$$$$$___________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
__________________$$$$$$$$$____________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
____________$$$$$$$$$$$$$$$$____________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_____________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_______________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
__________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
___________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
___________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
___________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_____________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
___________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$______________________$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$
__________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$______________________$$$$$$$________$$$$$$$
__________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$______________________$$$________________$$$
__________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_________$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$
_________$$$$_________$$$$$$$]________
___________________________$$$$$________________
_____________________________$$$ ____________________________________oooo$$$$$$$$$$$$oooo_____________
__________oo$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$o_________
_______oo$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$o______
_____o$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$o
___o$$$$$$$$$____$$$$$$$$$$$$$____$$$$$$$$$o__
__o$$$$$$$$$______$$$$$$$$$$$______$$$$$$$$$$o
_$$$$$$$$$$$______$$$$$$$$$$$______$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$____$$$$$$$$$$$$$____$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___$
$$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$______$
$$$$____"$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$"______o$_
"$$$o_____"""$$$$$$$$$$$$$$$$$$"$$"_________$$$_
__$$$o__________"$$""$$$$$$""""___________o$$$__
___$$$$o_______________________________o$$$"__
____$$$$o______o$$$$$$o"$$$$o________o$$$$____
______$$$$$oo_____""$$$$o$$$$$o___o$$$$""______
________""$$$$$oooo__"$$$o$$$$$$$$$$""_________
____________""$$$$$$$oo $$$$$$$$$$_____________
____________________""""$$$$$$$$$$$____________
________________________$$$$$$$$$$$$__________
_________________________$$$$$$$$$$"__________
__________________________""$$$$$$$___________


______ __0000000000_____________0000000
_______ 00000000000000_______0000000000000
______000000000000000000__000000000000000000
____00000000000000000000000000000000L0VE00000
___0000000000000000000000000000000_________0000
__0000000000000000000000000000000000________0000
__0000000000000000000000000000000000000_____0000
_0000000000000000000000000000000000000000___0000
_00000000000000000000000000000000000000000_000000_00000000000000000000000000000000000000000000
_0000000000000000000000000000000000000000000000
__000000000000000000000000000000000000000000000
___00000000000000000000000000000000000000000000
_____0000000000000000000000000000000000000000
_______000000000000000000000000000000000000
__________000000000000000000000000000000
_____________0000000000000000000000000
_______________00000000000000000000
__________________000000000000000
____________________0000000000
______________________000000
_______________________0000


____________________€€€___€€€_____________________
___§_______§§§§____€___€_€___€___§_____§__§§§§§___
___§______§____§__€_____€_____€__§_____§__§_______
___§______§____§___€_ RESPE_€___§_____§__§_______
___§______§____§____€_______€____§____.§__§§§_____
___§______§____§_____€_____€______§___§___§_______
___§______§____§______€___€________§_§____§_______
___§§§§____§§§§________€_€__________§_____§§§§§___.-----/______---------/__
-----/\__-.-_\--------/\-.\
-----\/_/\-.\/-----..--\ \-.\----..---___-.-__--__----__
---..----\ \-.\ ---- ----\ \-.\--__-./ __`\/\..\/\..\-/'__`\
-----..---\_\-.\__--.----\ \-.\L\ \/\-\L\-\-\..\_/-|/--__/
-----.----/\_____\-------\ \____/\ \____/\ \___/-\ \____\
-----.----\/_____/--------\/___/--\/___/--\/__/---\/____/
-------------------__-----__------...----
------------------/\..\.../\..\ -----------
------------------\ `\.`\\/ '/ ___-.-__-__
-------------------`\ `\-../' / __`\/\ \/\ ,\
---------------------`\ \..\/\..\L\-\ \ \_\ ,\
-----------------------\ \_.\.\____/\ \____/.....\._)..............


.._|\_______________ _,,_
../ `----------------------------__
./_==o ________________|
...),---.(_(__) /
..// (\) ),----".'
.//___//
/`-----' /


...........___
.......__/o \_\
........\____ *\
.............../ * \
.......__...//\ * \
..__/o \-//--\ * \_/
..\____ ___ \ * |
..........||....\ |\ |
........_||...-||_||

===============================================
=====^^^^^^^^^^^^^^^^#####^^^^^^^^^^^^^^^======
=====^^^^^^^^^^^^^^^^^###^^^^^^^^^^^^^^^^======
=====^^^^^^^^^^^^^^^^^###^^^^^^^^^^^^^^^^======
=====^^^^^^^^^^^^^^^^^###^^^^^^^^^^^^^^^^======
=====^^^^^^^^^^^^^^^^^###^^^^^^^^^^^^^^^^======
=====^^^^^^^^^^^^^^^^^###^^^^^^^^^^^^^^^^======
=====^^^^^^^^^^^^^^^^^###^^^^^^^^^^^^^^^^======
=====^^^^^^^^^^^^^^^^#####^^^^^^^^^^^^^^^======
=====^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^======
=====^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^======
=====^^^^^^^^#####^^^^^^^^^^#####^^^^^^^^======
=====^^^^^^#########^^^^^^#########^^^^^^======
=====^^^^^############^^############^^^^^======
=====^^^^############################ ^^^======
=====^^^^############################^^^^======
=====^^^^############################^^^^====== =====^^^^^##########################^^^^^======
=====^^^^^^########################^^^^^^======
=====^^^^^^^^####################^^^^^^^^======
=====^^^^^^^^^^################^^^^^^^^^^====== =====^^^^^^^^^^^^############^^^^^^^^^^^^======
=====^^^^^^^^^^^^^^########^^^^^^^^^^^^^^======
=====^^^^^^^^^^^^^^^^####^^^^^^^^^^^^^^^^======
=====^^^^^^^^^^^^^^^^^##^^^^^^^^^^^^^^^^^====== =====^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^======
=====^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^======
=====^^###^^^###^^^^#####^^^^^^###^^^###^======
=====^^^###^###^^^###^^^###^^^^###^^^###^======
=====^^^^#####^^^^###^^^###^^^^###^^^###^======
=====^^^^^###^^^^^###^^^###^^^^###^^^###^======
=====^^^^^###^^^^^###^^^###^^^^###^^^###^======
=====^^^^^###^^^^^^^#####^^^^^^^#######^^======
===============================================
===============================================
´´´´´´´´´´´´´´´´´$$$$$´´´´´´´´´´´´´$$$$$$$$´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´$$$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$$$´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´$$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$$´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´$$´$$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´$$´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´$$´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´´$´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´$$´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´´$´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´$$´´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´´$´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´$$´´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´´$$´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´$$´$$´´´$$$$$$$$´´´´´´$$$$$$$´´´$$´$$´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´$$$$´$$$$$$$$$$´´´´´$$$$$$$$$$´$$$$$´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´$$$´$$$$$$$$$$´´´´´$$$$$$$$$$´$$$´´´´´´´´´´´´´
´´´´$$$´´´´´´´$$´´$$$$$$$$´´´´´´´$$$$$$$$$´´$$´´´´´´$$$$´´´
´´´$$$$$´´´´´$$´´´$$$$$$$´´´$´$´´´$$$$$$$´´´$$´´´´´$$$$$$´´
´´$$´´´$$´´´´$$´´´´´$$$´´´´$$$$$´´´´$$$´´´´´$$´´´´$$´´´$$´´
´$$$´´´´$$$$´´$$´´´´´´´´´´$$$´$$$´´´´´´´´´´$$´´$$$$´´´´$$$´
$$$´´´´´´´´´$$$$$$$´´´´´´´$$$´$$$´´´´´´´$$$$$$$$$´´´´´´´´$$
$$$$$$$$$´´´´´$$$$$$$$´´´´$$$´$$$´´´´$$$$$$$$´´´´´´$$$$$$$$
´´$$$$´$$$$$´´´´´´$$$$$´´´´´´´´´´´´´´$$$´$$´´´´´$$$$$$´$$$´
´´´´´´´´´´$$$$$$´´$$$´$$´´´´´´´´´´´$$´$$$´´$$$$$$´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´$$$$$$´$´´$$$$$$$$$$$´$$´$$$$$$´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´$´$$´$$´$´$$$$$$$´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´$$$$´$$´$´$$´$´$$´$´$$´$$$$$´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´$$$$$´$$´´´$$$$$$$$$$$$$´´´$$´$$$$$´´´´´´´´´´´´
´´´´$$$$$$$$$$´´´´´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´´´´´´´$$$$$$$´´´´´
´´$$$$$$´´´´´´´´$$$$$$$´´´´´´´´´´´´$$$$´´´´´´´´´´$$$$$$$´´´
´´´$$$$$´´´´´´´$$$$$$´´´´´´´´´´´´´´´´$$$´´´´´´´$$$$$$$´´´´´
´´´´´´´$$$$´´$$$$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$$´´´´$$$$$´´´

....{\......._____ .....,
....{*.\.....(*~*~*) .../}
...{.~.*\....////^^\ ../~}
...{*....\..(((/.6.6 ./.*}
...{..*.~.\.)))c..=. )*..}
....{*...*.////'_/~` .~.}
.....{~.*.((((.`.`\. *}'
......`{.~.)))`\.\)) _.-:
.........`{.(()..`\_ .-'`.`:'
...........`)/.`..|
...........(....\' \
.............\....\ .\
........_ .__\...| /
.......|` `'...``Y;
_____________________________________ZZ_____________________ ____________________________________Z_Z_____________________ ___________________________________Z__ZZZ__Z________________ ___________________________________Z________ZZZZZZ__________ _________________ZZZ_______________Z____ZZZ______Z__________ _____________ZZZ_____ZZ___________Z_____________ZZ__________ ___________ZZ__________Z_________ZZ___________ZZZ___________ __________Z_____________Z________ZZ_________ZZ______________ _________Z______________Z________ZZ________ZZ_______________ _________Z________ZZZZZ__Z________Z_________Z_______________ _________Z________Z____Z_Z________Z__________Z______________ _________Z________Z_____Z_________Z___________ZZ____________ _________Z________ZZZZZZZ_____ZZZZ_ZZZ_________Z____________ __________Z_______________________ZZ___________Z____________ ___________Z______________________Z________Z____ZZZZZ_ZZ____ _____________ZZZ_____________________________Z_Z_______Z____ ______________Z______________________________Z_________Z____ _____________Z_______________________________Z_____Z___Z____ ____________Z________________________________Z___ZZ____Z____ ____________Z________________________________Z__ZZZ____Z____ ___________Z__________________________Z______ZZZ_Z_____Z____ ___________Z_________Z____ZZZ_________Z_______Z__ZZ__ZZ_____ _________ZZ________ZZ__ZZ______ZZZZZZ_Z________Z____________ ________Z_________Z______Z_______Z_____ZZ_______Z___________ _______Z_______ZZZ_______ZZ____ZZ________ZZ______Z__________ ______Z_____ZZ___________Z_____ZZ_________ZZ______Z_________ _____Z_____Z_____________Z________ZZZZZ_____ZZ_____ZZZZZZ___ ____Z_____Z________________ZZ__________Z_____ZZZ________ZZ__ ___Z_____Z____________________ZZ________Z________ZZ_______Z_ __Z______ZZ_______________________ZZZZZZ___________ZZZZZZZZ_ __Z_______Z_________________________________________________LES LOUP COMME NOUS SSA SE SAIRE LES COUS

___________________`s
____________________s$______________s
___________________.s$$_____________s$
__________________s$$$____________s$$
________________s$$$s_______,_____s$$
_______________s$$$$s______.s$___$$s
__________,____$$$$$s______s$s____s$
__________$___$$$$$$s_____s$s_____s
_________s$___s$$$$$$s___$$$_____$$
_________$$____s$$$$$$s.__s$$s_____$
_________s$.____s$$$$$$$s_.s$$$____s
_________s$$.____s$$$$$$$_$$$$___ss
__________s$$s____s$$$$$$s$$$s__s$s
____________s$$s____$$$$$s$$$$s__s$$
________s.__$$$$___s$$$$$$$$s_.s$$s__s
________$$_s$$$$..s$$$$$$$$$$$$$$s__s$
________s$.s$$$$s$$$$$$$$$$$$$$$$_s$$
_______s$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$s
______s$$$ssss$$$$$$$$$$$$$ssss$$$$$s
_____$$s*********s$$$$$$s********s$s
_____s*************s$s************s$s
_____****************************** s
_____s***************************** s
______s***************************s
_______s*************************s
________s***********************s
__________s*******************s
____________s***************s
______________s***********s
_________________s******s
___________________s**s
____________________*NOTRE CEOUR ET ENFLAMMES
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
__________ZZZZZ______________ZZZZZZ
________ZZZZZ____________________ZZZZ
______ZZZZZ_______________________ZZZZZ
____ZZZZZ___________________________ZZZZ
___ZZZZ______________________________ZZZZ
__ZZZ___________________________________ZZZ
_ZZZ____________________________________ZZZ
ZZZZ____________________________________ZZZ
ZZZ_____________________________________ZZZ
ZZZ_____________________________________ZZZ
ZZZ_____________________________________ZZZ
ZZZ_____________________________ZZ______ZZZ
ZZZ___________________________ZZZZZ_____ZZZ
ZZZ________________________ZZZZZZZZZ__ZZZZZ
ZZZZ____ZZZ______________ZZZZZZZZZZZZ_ZZZZ
ZZZZ___ZZZZZZ___________ZZZZZZZZZZZZZ_ZZZ
ZZZZ__ZZZZZZZZZZ_______ZZZZZZZZZZZZZ__ZZ
ZZZZ__ZZZZZZZZZZZ______ZZZZZZZZZZZZ___ZZ
_ZZZ___ZZZZZZZZZZZ______ZZZZZZZZZZ____ZZ
_ZZZ____ZZZZZZZZZ_ZZZZZ___ZZZZZZ____ZZZZ
__ZZZ____ZZZZZZZ__ZZZZZZ___________ZZZZ
___ZZZZZ__________Z__ZZZ_____ZZZZZZZZZ
____ZZZZZZZZ__________ZZ____ZZZZZZZZ
_____ZZZZZZZZ_____________ZZZZZ
___________ZZZ__Z___Z___Z__ZZZ
__________ZZZ_ZZZ_ZZZ_ZZZ_ZZZ
__________ZZZ_ZZZ_ZZZ_ZZZ_ZZZ
__________ZZZ_ZZZ_ZZZ_ZZZ_ZZZ
___________ZZZZZZZZZZZZZZZZZ
______________ZZZZZZZzzzz


T4 UN B13M ??

V
I
E
N

O
U

M
E
U
R
T


´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´7¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$7´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶ø´´´´´´´´´´´´´¢¶¶¶¶¶7´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´7¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶ø´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¢¶¶´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶¶´1¶1´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶o´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶o´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶ø´7¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¢¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´¶¶´o¶´´´1¢ø¶¶¶¶1´´´´´´¶¶¶¶ø¢1´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´¶¶o¶´$¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶ø¶7´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´
´´´´¶¶ø´´´´´´´¶ø´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶o´´¶7´´´´´´ø¶¶$´´´
´´´¶¶7¶¶´´´´´1¶´´´ø¶¶¶¶¶¶´´´7´7´´´o¶¶¶¶¶¶´´´¶¶´´´´´¶¶1¢¶7´´
´´7¶´´´¶¶´´´´1¶´´´´´oøø´´´´¶¶7¶¶´´´´oøo´´´´´¶$´´´´¶¶´´´¶$´´
´o¶¶´´´´¶¶¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶¶´¶¶¶´´´´´´´´´´$¶´´¶¶¶¶´´´´¶¶ø´
¶¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶o´´´´´´´¶¶¶´¶¶¶´´´´´´´7¶¶¶¶¶¶¶1´´´´´´´´¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶1´´´´´o¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶´¶¶¶´´´´$¶¶¶¶¶¶o´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶
´´oøø1´¶¶¶¶¶´´´´´´¶1¶ø¶´´´´´´´´´´´´¶¶¶´¶o´´´´´¶¶¶¶¶1´øøø´´
´´´´´´´´´´7¶¶¶¶ø´´¶ø¶´¶¶´´´´´´´´´´´ø¶´¶1¶´´o¶¶¶¶o´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´ø¶¶¶¶¶´¶´´¶$¶¶¶¶¶¶¶¶¶´ø1´¶¶¶¶¶$´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶´$¶´¶ø´¶´¶ø7¶oø¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´ø¶´¶´¶¶´¶´¶ø´¶´¶¶´¶¶¶¶o´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´o¶¶¶¶´1¶´´´o¶¶¶¶ø¶o¶¶¶¶ø´´´¶ø´$¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶o´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´
´´´¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶ø

[$$¶¶¶¶$¶¶¶´´´111111111´´´´$¶¶¶¶$¶
¶¶¶¶¶$¶¶ø´´11111111111111´´¶¶¶¶$¶
¶¶¶¶¶¶¶ø´´1111111111111111´´´¶¶$¶
¶¶¶¶¶¶¶´´1111111111111111171´¶¶¶¶
¶¶$¶¶¶´´11111111111111111111´1¶¶$
¶$¶¶$´111´´1´´´11´´´11111111´1]¶¶$
$¶¶¶1´77ø¶¶´ø¶¶¶ø¶¶¢11111111´7 ¶¶¶
¶¶7´´´´´´´´¶´´´´´´´1¶7´11111´ ¶¶$¶
¶¶´´¶´´´´´¶´´´´´´´´´´¶71111´´ ¶¶¶¶
¶¶´´´´´´´´ø´´´ø¶´´´´´oo´´´´´ ¶¶$¶¶
¶¶¶1ooøø71¶´´´´´´´´´´¶1´´ ¶7¢¶¶$¶¶
¶¶¶´´1117´1¶´´´´´´´´$ø´´¶1 ¢¶¶¶$¶¶
¶¶¶1 ´´´´´´´´ 7¶øoø¢¶¶7´´¶´ ´¶¶¶¶¶¶¶
¶¶$1¶¶¶¶¶¶$¶ø´´´1´´´1171´ $¶¶¶$$¶¶
¶¶ ´1111111111 ¶¶¶7´´111´ ¶¢7¶¶¶$¶¶¶
¶ 117777777777111 ø¶1´11´1´ ¶´$¶$¶¶¶
¶´ 7777777777777711 ¶´´11$´´´ ¶¶$¶¶¶
$ ´17777777777777711 ¶´111o ¶¶¶$¶¶¶¶
¶7 ´´´1111111117777´ ¶´11´´ ¶$$¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¢øø¶¶¶¶ø¶¢ 7777´ ¶´111´ ¶$¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶ ´´´11111o77711 ¶´111´ ¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶´ ´17777111ø ¶´´11´´ ¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶$¶¶¶¶ø 7117 ¢¶¶o´´´´´7¶¶´$¶¶¶¶¶
¶¶¶$¶¶¢´o´ø¶$¢1´´1¶¶¶¶¶o´´´´¶¶$¶¶
¶¶¶¶¶´o´ø´´´´ø¶7¶7´´´´´´´´´´7¶$¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

_____ , - . - , _ ,
____ ) ` -. .> ' (
____ / . . .`\ .. \
___ |. . . . . |. .|
___ \ . . . ./ . ./
____ `=(\ /.=`
______ `-;`.-'
_______ `)|
________ || _.-'|
_______ ,_|| \_.,/
____ , __ \|| .'
_______ |\ |\ , ||/
____ ,..\` | /|.,|Y\,
_____ '-...'-._..\||/
_______ >_.-`Y|
________ ||
_______ \||
________ ||
________ ||
________ |/

0K ,si toi aussi tes un malade Mental ,qu'il y a des esprit taré comme MOI qui te dise de brulez, tuez, chantez
suicidez ou teprendre pour un pilote de formule1 alors se groupe est fais pour les Grands taré comme toi

Etre fou se n'est pa seulement une maladie c'est aussi une liberté,un choix,une sauce bolognaise sur des betteraves alors n'est pa peur de t'exprimez et torche toi avec les paroles des autres

:

Occupation du groupe : 53% (21/40 )

Membres du groupe: Chill-Wolf, Fitch, STELINNA, LittleAlgeriia-, -Batman-, P3rF3ctiiOn, Blackandra, Citron.-, -Flappy, Unknow, Fvth-, Shizuka, momod, BN-DaRk, -Pikachu-, NiNe, amusegeule, lulu11333, Adrix-, Symmetra, Nina-

Localisation : Partout la ou on peut faire n'importe quoiGroupe no. 159205 créé le Wednesday 01 December 2010 à 15h13 (3616 jours)
Inscription pour rejoindre ce groupe


Ce groupe est ouvert, tu peux le joindre immédiatement.


Seulement les membres peuvent joindre un groupe.
Si tu es déjà un membre, connecte toi pour accéder aux inscriptions des groupes.